Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 11.1.2016     
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  · 
 
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
mokré striekanie -  AirSpray
Strednotlaková ručná pištoľ
8 bar
PILOT Mini
PILOT Trend
PILOT Premium
PILOT WA 700 internal control
PILOT WA 700 internal control
PILOT WA 700
PILOT WA 700
PILOT WA 900 internal control
PILOT WA 905 external control
Strednotlaková ručná pištoľ
8 bar
Strednotlaková ručná pištoľ
8 bar
Automatická konvenčná pištoľ
s interným ovládaním
8 bar
Automatická HVLP Plus pištoľ
s interným ovládaním
8 bar
Automatická konvenčná pištoľ
s externým ovládaním
8 bar
Automatická HVLP Plus pištoľ
s externým ovládaním
8 bar
Automatická konvenčná pištoľ
s interným ovládaním, použitie
na výmenných doskách
8 bar
Automatická konvenčná pištoľ
s externým ovládaním, použitie
na výmenných doskách
8 bar
APLIKÁCIA - AirSpray

Wagner / Priemysel / Aplikácie / AirSpray
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia