Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 11.1.2016   ·  Počet unikátnych návštev od 31.5.2013 
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  · 
 
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
mokré striekanie - APLIKÁCIA
APLIKÁCIA - Elektrostatické pištole - rozpúšťadlové materiály

GM 5000EA
GM 2800EA
GM 5000EAC
GA 2000EAC
VM 500
VM 5000
Elektrostatická striekacia
pištoľ, rozpúšťadlové farby
8 bar,  80 kV,  100
µA
630 g
Automatická elektrostatická  pištoľ, rozpúšťadlové farby
8 bar,  80 kV,  100
µA
1440 g
Elektrostatická striekacia
pištoľ, rozpúšťadlové farby
250 bar,  80 kV,  100
µA
710 g
Automatická elektrostatická pištoľ, rozpúšťadlové farby
250 bar,  80 kV,  100
µA
600 g
Ovládacia jednotka k ESTA GM5000 a GM5000EAC
80 kV,  100
µA
2,3 kg
Ovládacia jednotka k ESTA GM5000 a GM5000EAC
80 kV,  100
µA
2,3 kg
EPG 3000
Ovládacia jednotka k auto-
matickej ESTA
regulovateľná 80 kV, 100
µA
7,5 kg
Wagner / Priemysel / Aplikácie / Elektrostatické pištole - rozpúšťadlové materiály
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia