Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 06.04.2016
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  ·

· 
 
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
MEMBRÁNOVÉ PUMPY

SuperFinish 23 Plus Dispersion
SuperFinish 23 Plus Dispersion
SuperFinish 27
SprayPack na ráme
SprayPack na vozíku
SprayPack
SuperFinish 31
SprayPack
PIESTOVÉ PUMPY
ProSpray 3.20
ProSpray 3.21
ProSpray 3.23 Dispersion
SprayPack
ProSpray 3.25
SprayPack
SprayPack
SprayPack na ráme
ProSpray 3.25
SprayPack na vozíku
ProSpray 3.29
ProSpray 3.31
ProSpray 3.34
ProSpray 3.39 Dispersion9
SprayPack
SprayPack
SprayPack
SprayPack
HeavyCoat 950 E
HeavyCoat 950 G
SprayPack / 230V
SprayPack / benzin

Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia