Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
PIESTOVÉ PUMPY
EvoMotion 40-15S
Puma 28-40
Puma 15-70
Puma 21-110
Puma 15-150
Leopard 35-70
Leopard 35-150
Leopard 18-300
Jaguar 38-300
VT piestová pumpa
40:1
15 cm3
320 bar
VT piestová pumpa
10:1
70 cm3
80 bar
VT piestová pumpa
28:1
40 cm3
224 bar
VT piestová pumpa
15:1
70 cm3
120 bar
VT piestová pumpa
21:1
110 cm3
168 bar
VT piestová pumpa
15:1
150 cm3
120 bar
VT piestová pumpa
35:1
70 cm3
250 bar
VT piestová pumpa
35:1
150 cm3
250 bar
VT piestová pumpa
18:1
300 cm3
138 bar
VT piestová pumpa
38:1
300 cm3
270 bar
EvoMotion 40-15 Kompakt
EvoMotion 20-30S
VT piestová pumpa
40:1
15 cm3
320 bar
VT piestová pumpa
20:1
30 cm3
160 bar
Wildcat 18-40
Wildcat 10-70
VT piestová pumpa
18:1
40 cm3
144 bar

  mokré striekanie - PUMPY
Wagner / Priemysel / Pumpy / Piestové pumpy
Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 27.2.2017
Počet unikátnych návštev od 31.5.2013

·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  ·

.
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia