Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 11.1.2016   ·  Počet unikátnych návštev od 31.5.2013 
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  · 
 
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
PROTECTIVE COATING
Leopard 48-110
Jaguar 75-150
Jaguar 55-200
PROTEC 60-240
Tiger 72-300
VT piestová pumpa
48:1
110 cm3
370 bar
VT piestová pumpa
75:1
150 cm3
530 bar
VT piestová pumpa
55:1
200 cm3
440 bar
VT piestová pumpa
60:1
240 cm3
240 bar
VT piestová pumpa
72:1
300 cm3
530 bar

  mokré striekanie - PUMPY
Wagner / Priemysel / Pumpy / Protective Coating
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia