Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 11.1.2016  
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  · 
 
  mokré striekanie - PUMPY
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
PIESTOVÉ PUMPY
EvoMotion 40-15S
Puma 28-40
Puma 15-70
Puma 21-110
Puma 15-150
Leopard 35-70
Leopard 35-150
Leopard 18-300
Jaguar 38-300
PROTECTIVE COATING
Leopard 48-110
Jaguar 75-150
Jaguar 55-200
PROTEC 60-240
Tiger 72-300
PREPRAVNÉ PUMPY
EvoMotion 5-60S
EvoMotion 5-125
EvoMotion 8-300
EvoMotion 3-600
EvoMotion 8-600
VT MEMBRÁNOVÉ PUMPY
Cobra 40-10
Cobra 40-25
Zip 52 Finishing
Zip Eco Perfect Flow
PREPRAVNÉ MEMBRÁNOVÉ PUMPY
Unica 4-270
Zip52
Zip182
Zip80
Zip52 Perfect Flow
PM 500
TLAKOVÉ NÁDOBY
LDG 5
LDG 10
LDG 20
MDG 2
MDG 12
MDG 45
MDG 60
VT piestová pumpa
40:1
15 cm3
320 bar
VT piestová pumpa
10:1
70 cm3
80 bar
VT piestová pumpa
28:1
40 cm3
224 bar
VT piestová pumpa
15:1
70 cm3
120 bar
VT piestová pumpa
21:1
110 cm3
168 bar
VT piestová pumpa
15:1
150 cm3
120 bar
VT piestová pumpa
35:1
70 cm3
250 bar
VT piestová pumpa
35:1
150 cm3
250 bar
VT piestová pumpa
18:1
300 cm3
138 bar
VT piestová pumpa
38:1
300 cm3
270 bar
VT piestová pumpa
48:1
110 cm3
370 bar
VT piestová pumpa
75:1
150 cm3
530 bar
VT piestová pumpa
55:1
200 cm3
440 bar
VT piestová pumpa
60:1
240 cm3
240 bar
VT piestová pumpa
72:1
300 cm3
530 bar
piestová pumpa
5:1
60 cm3
40 bar
piestová pumpa
5:1
125 cm3
40 bar
piestová pumpa
8:1
300 cm3
64 bar
piestová pumpa
3:1
600 cm3
24 bar
piestová pumpa
8:1
600 cm3
64 bar
VT membránová pumpa
40:1
10 cm3
250 bar
VT membránová pumpa
40:1
25 cm3
250 bar
NT membránová pumpa
108 cm3
8 bar
52 l/min
NT membránová pumpa
65 cm3
8 bar
28 l/min
NT membránová pumpa
4,5:1
270 cm3
27 bar
NT membránová pumpa
1:1
108 cm3
8 bar
NT membránová pumpa
1:1
65 cm3
8 bar
NT membránová pumpa
1:1
225 cm3
8 bar
NT membránová pumpa
1:1
500 cm3
8 bar
NT membránová pumpa
1:1
300 cm3
8 bar
Tlaková nádoba
6 bar
4,9 l
50 oC
Tlaková nádoba
6 bar
10 l
50 oC
Tlaková nádoba
6 bar
20 l
50 oC
Tlaková nádoba
3 bar
2 l
50 oC
Tlaková nádoba
6 bar
12 l
50 oC
Tlaková nádoba
6 bar
45 l
50 oC
Tlaková nádoba
6 bar
60 l
50 oC
EvoMotion 40-15 Kompakt
EvoMotion 20-30S
VT piestová pumpa
40:1
15 cm3
320 bar
VT piestová pumpa
20:1
30 cm3
160 bar
Wildcat 18-40
Wildcat 10-70
VT piestová pumpa
18:1
40 cm3
144 bar
NT MEMBRÁNOVÉ PUMPYWagner / Priemysel / Pumpy
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia