Ruku na srdce!
Koľko špinavého acetónu sa Vám stratí len tak?
Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 11.1.2016
Počet unikátnych návštev od 31.5.2013

·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  ·

.

Recyklácia rozpúšťadiel
Zariadenia na recykláciu rozpúšťadiel
Zariadenia umožňujú recykláciu rozpúšťadiel (acetón, riedidlá atď.). Vďaka jednoduchej recyklácie sa odstraňujú cudzorodé látky (živice, polyméry, pigmenty, farby, oleje atď.) z pôvod ného rozpúšťadla.
Koncentrované rozpúšťadlo sa zhromažďuje v nádrži a je možné ho opätovne použiť.. Odpad (tuhý destilát) zostáva v "Rec-bag" vreciach.

Recyklácia rozoúštadiel.pdf
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia