Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 11.1.2016   
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  · 

· 
 
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
STAVBA
TURBÍNY

FineControl 3500
LAKOVANIE A OCHRANA DREVA
FineControl 5000
FineCoat 9900
Finish 230 AirCoat compact
Finish 230
MEMBRÁNOVÉ PUMPY
SuperFinish 23 Plus AirCoat
SprayPack
SprayPack
SprayPack na ráme
SuperFinish 23 Plus AirCoat
SprayPack na vozíku
SuperFinish 23 Plus AirCoat
SprayPack s kompresorom
na ráme
SuperFinish 23 Plus AirCoat
SprayPack s kompresorom
na vozíku
SuperFinish 23 Plus Airless Lack
SuperFinish 23 Plus Airless Lack
SprayPack na ráme
SprayPack na vozíku
PIESTOVÉ PUMPY
ProSpray 3.23 Lac Spraypack



INTERIÉRY A FASÁDY
SuperFinish 23 Plus Dispersion
SuperFinish 23 Plus Dispersion
MEMBRÁNOVÉ PUMPY
SuperFinish 27
SprayPack na ráme
SprayPack na vozíku
SprayPack
SuperFinish 31
SprayPack
PIESTOVÉ PUMPY
ProSpray 3.20

ProSpray 3.21
ProSpray 3.23 Dispersion
SprayPack
ProSpray 3.25
SprayPack
SprayPack
SprayPack na ráme
ProSpray 3.25
SprayPack na vozíku
ProSpray 3.29
ProSpray 3.31
ProSpray 3.34
ProSpray 3.39 Dispersion9
HeavyCoat 950 E
HeavyCoat 950 G
SprayPack
SprayPack
SprayPack
SprayPack / 230V
SprayPack / benzin
SprayPack
OMIETKY, TMELY A ŽIVICE

PIESTOVÉ PUMPY
ProSpray 3.39 Spachtel
HeavyCoat 950 E
HeavyCoat 950 G
SprayPack / benzin
HeavyCoat 970 E
SprayPack / 230V
SprayPack
SprayPack / 400V
HeavyCoat 970 G
SprayPack / benzin
HeavyCoat 950 E SSP
HeavyCoat 970 E SSP
HeavyCoat 970 G SSP
SprayPack / 230V
SprayPack / 400V
SprayPack / benzin
ŠNEKOVÉ PUMPY

PlastCoat 830 E
PlastCoat 35 E
PlastMax
PlastCoat 25 E
SprayPack
SprayPack
SprayPack
SprayPack
FineCoat 9900 PowerCart
HeavyCoat 950 G SSP
SprayPack / benzin
PlastCoat 1030 E
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia