Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 06.04.2016
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  ·

· 
 
TURBÍNY

FineControl 3500
FineControl 5000
FineCoat 9900
FineCoat 9900 PowerCart
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
Finish 230 AirCoat compact
Finish 230
MEMBRÁNOVÉ PUMPY
SuperFinish 23 Plus AirCoat
SprayPack
SprayPack
SprayPack na ráme
SuperFinish 23 Plus AirCoat
SprayPack na vozíku
SuperFinish 23 Plus AirCoat
SprayPack s kompresorom
na ráme
SuperFinish 23 Plus AirCoat
SprayPack s kompresorom
na vozíku
SuperFinish 23 Plus Airless Lack
SuperFinish 23 Plus Airless Lack
SprayPack na ráme
SprayPack na vozíku

PIESTOVÉ PUMPY
ProSpray 3.23 Lac Spraypack

Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia