Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 11.1.2016   ·  Počet unikátnych návštev od 31.5.2013 
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  · 
 
Použitie tlakových nádob, je významné pri striekaní veľkých plôch alebo pri nepretržitom striekaní. Veľkou výhodou tlakových nádob je, že tok materiálu je úplne bez pulzácie, čím sa dosahujú optimálne výsledky striekania.. najviac eliminuje obvyklé vzduchové rozprašovacie striekanie. Nie je časovo náročné dopĺňanie materiálu, ako pri vzduchových rozprašovacích pištoliach. Tlakové nádoby sú vhodné najmä pre použitie abrazívnych materiálov (nemajú prakticky žiadne opotrebiteľné diely).
Tlakové nádoby môžu byť voliteľne vybavené ručnýma, pneumatickým alebo elektrickým miešadlom.
1
Homogénny povrch - vysoká presnosť odtienu
2
Bezpečnosť a prevádzka
Priestorovo úsporný kompletný pneumatický ventil s bezpečnostným ventilom. Tlakové nádoby sú ideálne pre bezpečné skladovanie a prepravu tekutého materiálu.
3
Vhodné pre všetky vzduchové rozprašovacie technológie
Konvenčné, strednotlakové, HVLP, HVLP plus.
4
Vhodné pre všetky náterové hmoty
Všetký LDG nádoby a malé tlakové nádoby radu MDG sú vyrobené z nerezovej ocele. Nádoby s väčšou kapacitou (od MDG 12) sú vyrobené z pozinkovanej ocele. Tieto nádoby môžu byť dodané v rôznych druhov ocele. Možnosť využitia lopatiek z nerezovej ocele, ktoré sa zmestia do každej veľkosti nádoby. Komerčné 30-litrové sudy sa dajú vložiť do tkaovej nádoby MDG 45.
Materiálové tlakové nádoby

Wagner / Priemysel / Pumpy / Tlakové nádoby / Materiálové tlakové nádoby
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia