Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 11.1.2016   ·  Počet unikátnych návštev od 31.5.2013 
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  · 
 
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
mokré striekanie - ZMIEŠAVANIE
40 bar
1:1   - 3,6 l/min
4:1   - 2,3 l/min
10:1 - 2 l/min
20:1 - 1,9 l/min
40 bar
1:1   - 3,6 l/min
4:1   - 2,3 l/min
10:1 - 2 l/min
20:1 - 1,9 l/min
224 bar
1:1   - 2,4 l/min
4:1   - 1,5 l/min
10:1 - 1,3 l/min
20:1 - 1,2 l/min
TwinControl 75-150
TwinControl 55-200
TwinControl 72-300/75-150
TwinControl 72-300
250 bar
1:1   - 4,2 l/min
4:1   - 2,6 l/min
10:1 - 2,4 l/min
20:1 - 2,2 l/min
250 bar
4:1   - 5,6 l/min
10:1 - 4,9 l/min
20:1 - 4,7 l/min
370 bar
1:1   - 6,6 l/min
4:1   - 4,2 l/min
10:1 - 3,8 l/min
20:1 - 3,5 l/min
530 bar
1:1   - 9 l/min
4:1   - 5,6 l/min
10:1 - 4,9 l/min
440 bar
1:1   - 12 l/min
4:1   - 7,5 l/min
10:1 - 6,6 l/min
530 bar
4:1   - 11,2 l/min
10:1 - 9,9 l/min
530 bar
1:1   - 18 l/min
4:1   - 11,2 l/min
10:1 -  9,9 l/min
TwinControl 5-60
TwinControl 10-70
TwinControl 28-40
TwinControl 35-70
TwinControl 35-150/35-70/
TwinControl 48-110
ZMIEŠAVANIE  TwinControl

Wagner / Priemysel / Zmiešavanie / TwinControl
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia