Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 11.1.2016
Počet unikátnych návštev od 31.5.2013

Vážení obchodní partneri, milí priatelia

     S radosťou Vám oznamujem, že práve v tomto roku 2017 naša spoločnosť Vlastimil
Vančo-WAGNER oslavuje svoje 25. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Za tento
úspech vďačím predovšetkým Vám, ktorí nám dôverujete a stojíte po našom boku už
po mnoho rokov. Práve preto Vám ďakujem za doterajšiu spoluprácu a zároveň sa
teším na oslávenie ďalšieho spoločného výročia.

S úctou

Vlastimil Vančo
 
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  ·

.

Dear busines partners, dear friends.

     It is my pleasure to announce that this year - 2017 is the year when our company
Vlastimil Vančo-WAGNER celebrates its 25th anniversary on the Slovak market. I owe
this achievement to all of you, who have been supporting us and standing by our side
for many celebrating our next mutual anniversary.

Yours sincerely,

Vlastimil Vančo