Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 6.4.2016 
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  ·


· 
 
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
OMIETKY, TMELY A ŽIVICE
Turbíny
Membránové pumpy
Piestové pumpy
Membránové pumpy
Piestové pumpy
Piestovépumpy
Šnekové pumpy
INTERIÉRY A FASÁDY
LAKOVANIE A OCHRANA DREVA
Dvojité membránové pumpy
Piestové pumpy
Piestové pumpy
STAVBY

DREVO A KOVO SPRACOVANIE

PROTIKORÓZIE A OCHRANA BUDOV

Piestové pumpy
ZNAČENIE

Membránové pumpy
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia