Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 27.2.2017  
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  · 
 
mokré striekanie - ZMIEŠAVANIE
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
40 bar
1:1   - 3,6 l/min
4:1   - 2,3 l/min
10:1 - 2 l/min
20:1 - 1,9 l/min
ZMIEŠAVANIE   TwinControl
40 bar
1:1   - 3,6 l/min
4:1   - 2,3 l/min
10:1 - 2 l/min
20:1 - 1,9 l/min
224 bar
1:1   - 2,4 l/min
4:1   - 1,5 l/min
10:1 - 1,3 l/min
20:1 - 1,2 l/min
TwinControl 75-150
TwinControl 55-200
TwinControl 72-300/75-150
TwinControl 72-300
250 bar
1:1   - 4,2 l/min
4:1   - 2,6 l/min
10:1 - 2,4 l/min
20:1 - 2,2 l/min
250 bar
4:1   - 5,6 l/min
10:1 - 4,9 l/min
20:1 - 4,7 l/min
370 bar
1:1   - 6,6 l/min
4:1   - 4,2 l/min
10:1 - 3,8 l/min
20:1 - 3,5 l/min
530 bar
1:1   - 9 l/min
4:1   - 5,6 l/min
10:1 - 4,9 l/min
440 bar
1:1   - 12 l/min
4:1   - 7,5 l/min
10:1 - 6,6 l/min
530 bar
4:1   - 11,2 l/min
10:1 - 9,9 l/min
530 bar
1:1   - 18 l/min
4:1   - 11,2 l/min
10:1 -  9,9 l/min
TwinControl 5-60
TwinControl 10-70
TwinControl 28-40
TwinControl 35-70
TwinControl 35-150/35-70/
TwinControl 48-110
ZMIEŠAVANIE    2-K FlexControl 
FlexControl Smart
1 - 250 bar
0,1:1 - 50:1
ZMIEŠAVANIE    Cobra 2K
ZMIEŠAVANIE    PROTEC 2K
Cobra 2K
PROTEC 2K 75-150/38
PROTEC 2K 70-150/50
PROTEC 2K 64-150/75
PROTEC 2K 65-110/110
ZMIEŠAVANIE    2K Comfort
2K Comfort

1 - 325 bar
0,1:1 - 50:1
500 bar
4:1
465 bar
3:1
415 bar
2:1
420 bar
1:1
Wagner / Priemysel / Zmiešavanie
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia