Vlastníkom tejto stránky je firma Vlastimil Vančo - WAGNER. Je zakázané kopírovať a zverejňovať tieto texty bez písomného súhlasu vlastníka.
Všetky mená firiem a produktov sú obchodnými alebo registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Posledná aktualizácia 06.04.2016
·  © 2013  Vlastimil Vančo - WAGNER  ·

· 
 
Popredný výrobca high-tech
zariadení a systémov pre  
nanášanie náterových hmôt,  
povrchových a práškových  
farieb. Vysoká úroveň a spo-
kojnosť zákazníkov od prie-
myselných podnikov až po  
domácich majstrov. Ponuka  
vždy najnovších technológií  
pre nové možnosti.
PIESTOVÉ PUMPY
ProSpray 3.39 spachtel
SprayPack
SprayPack
SprayPack
SprayPack
SprayPack
HeavyCoat 970 G
HeavyCoat 970 E SSP
HeavyCoat 970 G SSP
SprayPack
SprayPack
SprayPack
HeavyCoat 950 E

ŠNEKOVÉ PUMPY

PlastCoat 830 E
PlastCoat 35 E
SprayPack
SprayPack
SprayPack
PlastMax
SprayPack
HeavyCoat 950 G
HeavyCoat 950 E SSP
HeavyCoat 950 G SSP
HeavyCoat 970 E
SprayPack
PlastCoat HP 10
SprayPack
PlastCoat 1030 E
Vážení zákazníci, všetky naše produkty a služby nájdete na stránke
KONTAKTY
WAGNER
FALCH
POŽIČOVŇA
SERVIS
TECHNIKUM - WAGNER striekacie zariadenia